✧✧การเบิกจ่ายงบประมาณ✧✧

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

✧✧การจัดซื้อจัดจ้าง✧✧

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

✧✧การพัฒนาบุคลากร✧✧

ทุนรัฐบาล

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

คณะกรรมการบริหารบุคคล

การดำเนินการตามระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

✿  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

✿ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

✿ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและอัตราเงินเดือน

✿ การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และทะเบียนประวัติ

✿ รายงานผลปฏิบัติราชการ

✿ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล

✿ การแต่งตั้ง

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : 02-591-7007 ต่อ 3209

โทรสาร : 02-149-5699