• ถาม : ที่อยู่ "กรมการแพทย์แผนไทยบและการแพทย์ทางเลือก"

    ตอบ : เลขที่ 88/23 หมู่ 4   ซอยสาธารณสุข1   ถนนติวานนท์   ตำบลตลาดขวัญ   อำเภอเมือง

               จังหวัดนนทบุรี  11000

                             -----------------------------------------------------------

  • ถาม : หมายเลขโทรศัพท์ "กรมการแพทย์แผนไทยบและการแพทย์ทางเลือก"

    ตอบ : 02-591-7007

                            -----------------------------------------------------------

  • ถาม : วันและเวลา เปิดและปิดทำการ "กรมการแพทย์แผนไทยบและการแพทย์ทางเลือก"

    ตอบ : เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

              ปิดทำการ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

                           -----------------------------------------------------------

  • ถาม : ติดต่อส่งเอกสารราชการ?

    ตอบ : อาคาร 3 ชั้น 2 กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม 

                          -----------------------------------------------------------

  • ถาม : ติดต่อรับ-โอนข้าราชการ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคล?

    ตอบ : อาคาร 3 ชั้น 2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 

                          -----------------------------------------------------------

  • ถาม : สถานที่ให้บริการนวดตัวเพื่อสุขภาพ และประคบสมุนไพรเพื่อรักษา?    

            ตอบ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุข และการแพทย์ไทย

                    เวลาทำการ  -  วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07.30 - 16.00 น. 

                                       -   หยุดเพราะวันหยุดนักขัตฤกษ์   โทร : 02-5902606 , 02-5911964

                            -----------------------------------------------------------

  • ถาม : ห้องประชุมที่สำนักงานเลขานุการกรม ดูแลรับผิดชอบมีกี่ห้อง ?    

             ตอบ : มีห้องประชุม จำนวน 4 ห้อง

                 1. ห้องประชุม1 อาคาร1 ชั้น1

                 2. ห้องประชุม2 อาคาร1 ชั้น2

                 3. ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร3 ชั้น2   

                 4. ห้องประชุมกลุ่มงานคลังและพัสดุ อาคาร2 ชั้น2   

                 ติดต่อได้ที่ โทร.02-591-7805 หรือ 3209 

                                   -----------------------------------------------------------

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : 02-591-7007 ต่อ 3209

โทรสาร : 02-149-5699