• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

                  >> ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2566

»ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด (Download)

»รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด (Download)

  >> ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2566

»ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด (Download)

»รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด (Download)

    >> ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2566

»ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2566 ดาวน์โหลด (Download)

»รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2566 ดาวน์โหลด (Download)

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

>> ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2565

>>ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด (Download)

>>รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด (Download)

>>ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2565

>>ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด (Download)

                    >>รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด (Download)

>>ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2565 

>>ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2565 ดาวน์โหลด (Download)

                    >>รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3/2565 ดาวน์โหลด (Download)

>>ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2565 

>>ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2565 ดาวน์โหลด (Download)

                    >>รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4/2565 ดาวน์โหลด (Download)

>>ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2565 

>>ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2565 ดาวน์โหลด (Download)

                    >>รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2565 ดาวน์โหลด (Download)

>>ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/2565 

>>ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/2565 ดาวน์โหลด (Download)

                    >>รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 6/2565 ดาวน์โหลด (Download)

>>ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 7/2565 

>>ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 7/2565 ดาวน์โหลด (Download)

                    >>รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 7/2565 ดาวน์โหลด (Download)

>>ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 8/2565 

>>ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 8/2565 ดาวน์โหลด (Download)

                    >>รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 8/2565 ดาวน์โหลด (Download)

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : 02-591-7007 ต่อ 3209

โทรสาร : 02-149-5699