◊ O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

           »ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จอแสดงภาพ LED พร้อมติดตั้ง)

           »ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           »ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110

           »ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

           »ประกาศกรมฯ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขออนุมัติประกาศ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 จำนวน 7 รายการ

           »ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง

◊ O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

           »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบกัญชาแห้ง (ชนิดช่อดอก) พร้อมบรรจุในถุงพลาสติกสุญญกาศ (วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์และท่องเที่ยวท่าบ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบกัญชาแห้ง (ชนิดช่อดอก) พร้อมบรรจุในถุงพลาสติกสุญญกาศ (วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรคนเลาขวัญ 212) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบกัญชาแห้ง (ชนิดช่อดอก) พร้อมบรรจุในถุงพลาสติกสุญญกาศ (วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรไทยเพื่อการแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           »ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบกัญชา พร้อมบรรจุ (วิสาหกิจชุมชนบึงยาเลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

◊ O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

◊ O24 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย

◊ O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

◊◊ O41 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : 02-591-7007 ต่อ 3209

โทรสาร : 02-149-5699