สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม 
เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และ รับการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดยมี ดร.ภาวนา  คุ้มตระกูล เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้
                   เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : 02-591-7007 ต่อ 3209

โทรสาร : 02-149-5699